"Protégeons aujourd'hui ce que l'on nous a confié hier... ... pour le transmettre mieux demain"

Catégorie : Chaudière

Tous nos articles de blog

Quelle aide en 2021 ?

Quelle aide en 2021 ?

Vsakdo, ki je upravičen do socialne pomoči, ki jo izplačuje CAF (Family Allowance Fund), je lahko podvržen nadzoru svojega osebnega in poklicnega položaja. Quelle aide

Lire plus »
Quelle chaudière en 2021 ?

Quelle chaudière en 2021 ?

PCI = Niža kalorijska vrijednost. Izračunava se konvencionalnim oduzimanjem od PCS topline kondenzacije (2511 kJ/kg) vode nastale tijekom izgaranja i eventualno vode sadržane u gorivu.

Lire plus »